Welkom op de website van de Groene Tuinkerk. Welkom op de website van de Groene Tuinkerk.
De gemeente van de Groene Tuinkerk is een gemeenschap van christenen die zich aangesproken voelt door de Bijbelse boodschap. We zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland.
Met mensen binnen en buiten onze kring willen wij samen vieren, van elkaar leren en aandacht geven aan de ander. Omdat beleving en bezinning voor ieder tot een andere uitkomst kan leiden, respecteren wij elkaars geloof en bevragen wij elkaar.
 
Wij hebben God nodig. God heeft ons nodig.
Hij spreekt tot ons via verschillenden wegen: de Bijbel, de natuur, de ander, maar ook via onszelf, onze gedachten, onze gevoelens.
Soms zoeken we God alleen, op andere momenten versterken we elkaar door samen op weg te gaan. Jezus Christus gaat ons daarin voor.

U bent van harte welkom met ons mee op weg te gaan.     
terug