Welkom op de website van de Groene Tuinkerk. Welkom op de website van de Groene Tuinkerk.
De gemeente van de Groene Tuinkerk is een gemeenschap van christenen die zich aangesproken voelt door de Bijbelse boodschap. We zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland.
Met mensen binnen en buiten onze kring willen wij samen vieren, van elkaar leren en aandacht geven aan de ander. Omdat beleving en bezinning voor ieder tot een andere uitkomst kan leiden, respecteren wij elkaars geloof en bevragen wij elkaar.
 
Wij hebben God nodig. God heeft ons nodig.
Hij spreekt tot ons via verschillenden wegen: de Bijbel, de natuur, de ander, maar ook via onszelf, onze gedachten, onze gevoelens.
Soms zoeken we God alleen, op andere momenten versterken we elkaar door samen op weg te gaan. Jezus Christus gaat ons daarin voor.

U bent van harte welkom met ons mee op weg te gaan.     
 
Bericht van overlijden Bericht van overlijden
Op zondag 14 juli is overleden mevrouw
Annigje (Ann) Cornelia Blokland - Kamerman.

Klik hier voor meer informatie
 
Liturgie Liturgie
Liturgie deel 1, liturgie deel 2, 21 juli 2024
Deze liturgie hoort bij de gezamenlijke dienst van Kerk aan de Maas (Bolnes) en de Groene Tuinkerk. Deze dienst vindt plaats in Bolnes.
In de Groene Tuinkerk is geen dienst.
Er is geen KerkTv. beschikbaar

Lied van de week, 14 juli 2024
Filmpje, lied van de week


 
 
Vacature Vacature
Zoals bekend zal ds. Hermie Hummel op 7 juli 2024 met emeritaat gaan.
We zijn, samen met de Protestantse Gemeente Bolnes, op zoek naar een nieuwe inspirerende en verbindende predikant die leiding wil geven aan onze beide gemeenten.
Klik hier voor meer informatie.
 
Livestream kerkdienst Livestream kerkdienst

 Kerkomroep  

  YouTube 
   Facebook

Facebook Groene Tuinkerk