Predikant en kerkelijk werker Predikant en kerkelijk werker
Onze gemeente heeft een 50% predikantsplaats en ook is er een kerkelijk werker in dienst voor één dag in de week.

Predikant: mevr. ds. H. (Hermie) Hummel.                      
T: 06-15866402.
E: predikant.groenetuinkerk@gmail.com

Kerkelijk werker: mevr. M. (Marjan) van Weerden.
T: 06-14050968.
E: groenetuin.kerkelijk@gmail.com
 
terug