Gedachtenis van de overledenen 

In veel kerken is het de gewoonte geworden om de overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar te gedenken in een speciale kerkdienst. 

Op zondagmorgen 26 november a.s. willen wij, samen met de familieleden en vrienden, in de morgendienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar, onze overleden gemeente-leden gedenken. 

Wij noemen hun namen, waarmee ze gekend zijn en bieden onze gasten en alle gemeenteleden de gelegenheid een kaarsje aan te steken om een overledene te gedenken.

Hierna mogen de familieleden van de overledenen het gedachtenissteentje ophalen. 

We zijn ons bewust, dat een dienst als deze emoties kan oproepen bij mensen die korte of langere tijd geleden een dierbare hebben verloren. Toch heeft het ”herinneren” een belangrijke functie bij het verwerken van verdriet om de dood van iemand, die in ons leven van betekenis is geweest. Door de herinnering kan deze mens voor ons van betekenis blijven. 

Wij hopen op uw aanwezigheid in deze dienst om zo één gemeente te zijn, die om degene heen staan die rouw dragen, want dan zijn we een gemeente die omzien naar elkaar.

 

Wij noemen u de namen
van hen die zijn overleden

 

Barend  Christiaan  Los

Corry  de  Frel - Schop

Hillegonda  Cornelia  Schuitema  -  Stoop

Maaike van Rikxoort - Herlaar

Johannes  van  Strien

Cornelis  Huibert  van Kapel

Willemina  Gijsberta  Sneep - Delwel

André  Jan  Cornelis  Louter

Sophia  Martina  Johanna 
de Sterke  -  Botermans

Elsje  ter Meulen  -  Kroeseklaas  

Na afloop van de dienst is er voor de direct betrokkenen gelegenheid om koffie te drinken en na te praten met de predikant, gasten en gemeenteleden.  

Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Rotterdam IJsselmonde,

met vriendelijke groet, 

J. Oorebeek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst en afbeeldingen voor de liturgische schikking

startzondag 24 september 2017

Groene Tuinkerk in Rotterdam-IJsselmonde

In dit huis waar de deur open staat voor……
de oudgediende en de nieuweling,
de voorganger en de voorbijganger,

staat ……. een tafel met goede vruchten

van de boomgaard, de wijngaard en de Beverwaard
dankzij de moestuin in het asielzoekerscentrum. 

De liturgische tafel bloeit als nooit tevoren.

Vandaag …. is de Groene Tuin een vruchtentuin. 

We zien een schikking vol symboliek.

Opvallend is het witte kruis verbeeld door de witte druiven.

Het kruis staat symbool voor het christelijk geloof

en voor de verbinding tussen hemel en aarde.

De trossen druiven zijn de gezegende vruchten van het beloofde land.

Zij vertellen ons van lijden en hoop, van Jezus als de ware wijnstok.

De appels verbeelden ….. de overwinning op het kwaad, en de verlossing.

 

Verder zien we …………..

zonnebloemen en korenzaadbloemen, honing, lavendel en graan, 

venkel ……. en munt, een geneeskrachtig kruid dat staat voor heil en vroeger
tijdens de feestdagen op de vloer van de kerk werd gestrooid.

Ook zien we bietjes, koolrabi, ui, knoflook, radijs
en …….pompoenen

vanwege de groeikracht  een symbool van de verrijzenis.  

Op deze startzondag worden onze zintuigen geprikkeld.

We zien… de vruchten.

En na deze dienst …..proeven en genieten we van de vruchten.

Hoe mooi …kan dat zijn!